LES II  DE LOGICA VAN DE STEM
              PAËRLOGICA

2.1 Houding

2.1.1 Mindset

Denk goed na over waar je mee gaat beginnen. Wat vind jij het leukst om te doen? Waar heb je het meeste plezier in?
Je kunt overal instappen omdat je als je de volgorde van de structuur van de lessen aanhoudt, alles doet wat nodig is om tot een resultaat te komen.
Aan het eind van de cursus, begin je van voren af aan met hetzelfde, máár dan ga je er sneller en met meer kwaliteit doorheen. Zo blijft het je leven lang in een spiraal omhoog gaan.
De cirkel is nooit rond, je gaat door op een hoger niveau met hetzelfde als waar je ooit begon. En je geeft jouw publiek het gevoel dat je alles moeiteloos kunt. En dat het heel erg vanzelfsprekend is wat je doet. Jouw publiek ziet een grote persoonlijkheid in je. Een gewoon vriendelijk mens.

2.1.1.1 Technische zanger

Deze aanduiding betekent niet steriel of levenloos. De technische zanger maakt gebruik van emotionele klanken die gevoelens oproepen bij de luisteraar. Hij beschikt over de flexibiliteit en lichamelijke controle om elke toon of elk geluid (sound) te produceren dat nodig is om een emotie weer te geven, maar zal de invloed die zijn onbewuste gevoelens op zijn lichaam hebben proberen te vermijden door de emotie niet te beleven. Technische zangers trekken luisteraars die van stembeheersing houden en minder waarde hechten aan de meer spontane benadering van een emotionele zanger. Het duurt jaren om het lichaam te ontwikkelen tot een gevoelig, juist reagerend instrument, en dan nog jaren om het te leren bespelen. Als een leerling iemand is die niet open kan zijn in zijn gevoelens, zou hij zich kunnen trainen om een technische zanger te worden. Als de  zangtechniek eenmaal ontwikkeld is, zal de stem in staat zijn in een stuk dingen tot uitdrukking te brengen van iets waartoe hij nooit in staat was om het te vertellen. Het publiek komt naar het theater om door artiesten geraakt te worden in zijn emoties. De mensen komen niet om te kijken naar iemand die heel ingewikkeld knoop op knoop op knoop legt. Als een lied bij je zangtechniek én persoonlijkheid past, kun je de emoties die daarbij horen telkens opnieuw oproepen en innerlijke spanningen ontladen en dat geeft enorme energie. Je

moet je tijd niet verdoen mét je eigen emoties, maar werken voor de emotionele reactie van het publiek. Een regisseur heeft eens tegen Marlène Dietrich gezegd: "Jij hoeft geen echte tranen te laten zien. Je kunt op een manier zingen dat het publiek begint te huilen".

2.1.1.2  Emotionele zanger

Emotionele zangers hebben erg weinig techniek maar veel passie. Zij zingen vanuit de emotie en als dat stemproblemen geeft, voegt dat slechts toe aan hun geloofwaardigheid. De luisteraar ziet de slechte noten en verstikkende geluiden door de vingers omdat hij meevoelt met de zanger. Ze hebben liedjes nodig waarin ze hun kritiek kunnen leverenop de wereld, de "buts" en gewoonlijk schrijven ze hun eigen materiaal. De attractie is het emotionele gevecht van de zanger. Het kan zo spannend zijn als een atleet die zijn eigen record wil breken.
Vaak zijn het heel stille, rustige mensen die in het gewone dagelijkse leven hun gevoelens niet kunnen uitspreken. "Pervormen"wordt een manier om iets te kennen te geven wat ze in het dagelijkse leven niet kwijt kunnen, ze creëren een alter ego. Zo'n persoonlijkheid moet groeien. Het duurt net zo lang om een emotionele stijl te ontwikkelen als een technische stijl. De emotionele zanger put kracht uit het gevecht met de lichamelijke reacties. Hij leert ze kennen en gebruiken. Wat de gevolgen zijn voor zijn stem is niet van belang. Soms gaat zo'n stem lang mee, maar meestal niet.

2.1.1.3  Natuurstem

Er zijn zangers die op een natuurlijke manier, maar niet in een zuivere stijl zingen. Vaak weten ze niet hoe ze iets doen met hun stem. Ze kunnen iets. Ze zijn dat een tijd later plotseling kwijt en vinden het gevoel nooit meer. Ze kunnen niet één oefening kopiëren, onthouden en zich eigen maken, maar zingen wel de sterren van de hemel zodra ze een liedje mogen zingen voor publiek. Hoe die stemmen zich ontwikkelen hangt heel erg af van hun emoties en interesse in de eigen stem en de wil om iets te leren over zingen.

>